Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 3/2022 xuất khẩu cao su tăng trở lại sau 2 tháng giảm liên tiếp, tháng 3/2022 tăng 10,6% cả về lượng và tăng 11,5% về kim ngạch so với tháng 2/2022. So với tháng 3/2021 cũng tăng 0,5% về lượng, tăng 3,3% kim ngạch và giá tăng 2,8%, đạt 112.445 tấn, tương đương 202,58 triệu USD, giá trung bình 1.801,6 USD/tấn.
Tính chung cả 3 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu cao su vẫn tăng cả khối lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, cả nước xuất khẩu 406.803 tấn cao su, thu về gần 715,4 triệu USD, giá trung bình đạt 1.758,6 USD/tấn tăng 0,08% về khối lượng, tăng 6% về kim ngạch và giá tăng 6%.
Thị trường Trung Quốc tiêu thụ 68,9% lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam, với 280.230 tấn, tương đương gần 483,2 triệu USD, giá trung bình 1.724,3 USD/tấn, giảm 3,4% về lượng, nhưng tăng 4,4% về kim ngạch và tăng 8% về giá so với cùng kỳ năm 2021.
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Ấn Độ đạt 28.766 tấn, tương đương 52,55 triệu USD, giá trung bình 1.826,7 USD/tấn, tăng 40,7% về lượng, tăng 41,9% về kim ngạch và tăng 0,9% về giá so với cùng kỳ năm 2021; chiếm gần 7% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu cao su của cả nước.
Xuất khẩu cau su sang thị trường EU đạt 19.798 tấn, tương đương 34,27 triệu USD, giá 1.731 USD/tấn, giảm 8,3% về lượng, giảm 12% kim ngạch, giá giảm 4,2 % so với cùng kỳ, chiếm gần 5% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu cao su của cả nước.

Xuất khẩu cao su 3 tháng đầu năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/4/2022 của TCHQ)

Thị trường xuất khẩu cao su 3 tháng đầu năm 2022

 

Nguồn: Vinanet/VITIC