Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm 2023 cả nước xuất khẩu 38.644 tấn chè các loại, tương đương 64,47 triệu USD, giá trung bình 1.668 USD/tấn, giảm 6,6% về lượng, giảm 7,7% về kim ngạch và giảm 1,2% về giá so với 5 tháng đầu năm 2022.
Riêng tháng 5/2023 xuất khẩu 9.300 tấn chè, đạt 15,59 triệu USD, giá 1.676,3 USD/tấn, tăng 14,9% về lượng, tăng 13,7% kim ngạch nhưng giảm 1,1% về giá so với tháng 4/2023; nhưng so với tháng 5/2022 thì giảm cả về lượng, kim ngạch và giá, với mức giảm tương ứng 2,2%, 7,6% và 5,6%.
Chè của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Pakistan, chiếm 37% trong tổng khối lượng và chiếm 41% trong tổng kim ngạch xuất khẩu chè của cả nước, đạt 14.347 tấn, tương đương 26,46 triệu USD, giá trung bình 1.844 USD/tấn, giảm 0,6% về lượng, giảm 3,7% về kim ngạch và giảm 3,1% về giá so với 5 tháng đầu năm 2022.
Đài Loan (Trung Quốc) đứng vị trí thứ 2, chiếm trên 12% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu chè của cả nước, đạt 4.863 tấn, tương đương 7,78 triệu USD, giá trung bình 1.600,4 USD/tấn, giảm 11,4% về lượng, giảm 13,3% kim ngạch và giảm 2,1% về giá.
Sau đó là thị trường Nga, chiếm 8% trong tổng khối lượng và chiếm 7,8% trong tổng kim ngạch, đạt 3.088 tấn, tương đương 5,03 triệu USD, giá trung bình 1.630 USD/tấn, giảm 7,9% về lượng, giảm 15,7% về kim ngạch và giá giảm 8,5%.

Xuất khẩu chè 5 tháng đầu năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 15/6/2023 của TCHQ)

Thị trường xuất khẩu chè 5 tháng đầu năm 2023

Nguồn: Vinanet/VITIC