Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng thủy sản tháng 3/2024 tăng 61,5% so với tháng 2/2024 nhưng giảm 3,2% so với tháng 3/2023, đạt gần 357,7 triệu USD. Tính chung 3 tháng đầu năm 2024 xuất khẩu nhóm hàng này đạt gần 1,95 tỷ USD, tăng 6,4% so với 3 tháng đầu năm 2023.
Thủy sản xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ chiếm 16,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 323,37 triệu USD, tăng 14,3% so với 3 tháng đầu năm 2023; trong đó riêng tháng 3/2024 đạt 134,9 triệu USD, tăng mạnh 73,4% so với tháng 2/2024 và tăng 5% so với tháng 3/2023.
Đứng thứ 2 về kim ngạch là thị trường Nhật Bản chiếm tỷ trọng 16,5%, đạt trên 321,51 triệu USD, giảm 0,2% so với cùng kỳ; riêng tháng 3/2024 xuất khẩu sang thị trường này đạt 124,72 triệu USD, tăng 87,2% so với tháng 2/2024 nhưng giảm 8% so với tháng 3/2023.
Tiếp đến thị trường Trung Quốc trong tháng 3/2024 tăng 15% so với tháng 2/2024 nhưng giảm 17% so với tháng 3/2023, đạt 93,57 triệu USD; cộng chung cả 3 tháng đầu năm 2024 xuất khẩu sang thị trường này tăng 14% so với 3 tháng đầu năm 2023, đạt gần 271,69 triệu USD, chiếm 14% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Xuất khẩu thủy sản sang thị trường FTA RCEP 3 tháng đầu năm 2024 tăng 1% so với 3 tháng đầu năm 2023, đạt trên 971,17 triệu USD, chiếm 49,9% trong tổng kim ngạch; Xuất khẩu sang thị trường FTA CPTTP tăng 3,3%, đạt gần 523,28 triệu USD, chiếm 26,9%. Xuất khẩu sang thị trường EU chiếm 9,8% trong tổng kim ngạch, đạt trên 191 triệu USD, giảm 6%. Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á chiếm 6,9% trong tổng kim ngạch, đạt trên 133,2 triệu USD, giảm 17,7%.

Xuất khẩu thủy sản 3 tháng đầu năm 2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/4/2024 của TCHQ)

                                                                                                    ĐVT: USD
Thị trường xuất khẩu thủy sản 3 tháng đầu năm 2024

 

Nguồn: Vinanet/VITIC