Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng thủy sản tháng 4/2022 tăng 10,9% so với tháng 3/2022 nhưng tăng mạnh 50,7% so với tháng 4/2021, đạt trên 1,13 tỷ USD.
Tính chung 4 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu nhóm hàng này đạt gần 3,65 tỷ USD, tăng mạnh 46,8% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm 8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 292,76 triệu USD, tăng 19%.
Thủy sản xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ chiếm 23,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 849,86 triệu USD, tăng mạnh 75,7% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó riêng tháng 4/2022 đạt 275,58 triệu USD, tăng 20,4% so với tháng 3/2022 và tăng mạnh 85% so với tháng 4/2021.
Đứng thứ 2 về kim ngạch là thị trường Trung Quốc chiếm tỷ trọng 14,6%, đạt gần 533,67 triệu USD, tăng 110,6%; riêng tháng 4/2022 xuất khẩu sang thị trường này đạt 210,49 triệu USD, tăng 15% so với tháng 3/2022 và tăng rất mạnh 128,3% so với tháng 4/2021.
Tiếp đến thị trường Nhật Bản trong tháng 4/2022 tăng 3,3% so với tháng 3/2022 và tăng 16,9% so với tháng 4/2021, đạt 142,98 triệu USD; cộng chung cả 4 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu sang thị trường này cũng tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2021; đạt 490,2 triệu USD, chiếm 13,4% trong tổng kim ngạch.
Xuất khẩu thủy sản sang thị trường FTA RCEP 4 tháng đầu năm 2022 tăng mạnh 41,9% so với 4 tháng đầu năm 2021, đạt 1,69 tỷ USD; Xuất khẩu sang thị trường FTA CPTTP tăng 29,3%, đạt 905,59 triệu USD. Xuất khẩu thủy sản sang thị trường sang EU chiếm 11% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, đạt trên 399,97 triệu USD, tăng mạnh 47,6%.

Xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/5/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD

Thị trường xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2022

 

Nguồn: Vinanet/VITIC