Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2022 xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng mạnh 51,4% về lượng, tăng 47,7% kim ngạch nhưng giảm nhẹ 2,5% về giá so với tháng 2/2022, đạt 211.015 tấn, tương đương 474,44 triệu USD, giá trung bình 2.248 USD/tấn. Tính chung cả 3 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cà phê tăng 28,4% về lượng, tăng mạnh 60,4% về kim ngạch và tăng 24,9% về giá so với 3 tháng đầu năm 2021, đạt 581.693 tấn, tương đương 1,3 tỷ USD, giá trung bình 2.229 USD/tấn.
Đức luôn là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại cà phê của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2022, chiếm gần 13% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước, đạt 73.382 tấn, tương đương 163,18 triệu USD, giá 2.223,7 USD/tấn, tăng 13,5% về lượng, tăng 43,5% về kim ngạch và tăng 26,4% về giá so với cùng kỳ năm 2021; riêng tháng 3/2022 xuất khẩu đạt 26.209 tấn, tương đương 58,79 triệu USD, tăng 52,5% về lượng, tăng 47,3% kim ngạch so với tháng 2/2022.
Xuất khẩu cà phê sang Bỉ tăng rất mạnh, vươn lên đứng thứ 2 thị trường, với mức tăng 446,8% về lượng, tăng 580% kim ngạch, tăng 24,4% về giá so với cùng kỳ, đạt 65.861 tấn, tương đương 135,31 triệu USD, giá 2.054 USD/tấn, chiếm gần 11% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước.
Xuất khẩu cà phê sang thị trường Italia cũng tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 42.611 tấn, tương đương 93,38 triệu USD, giá trung bình 2.191 USD/tấn, chiếm 7% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.
Nhìn chung, trong 3 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cà phê sang hầu hết các thị trường tăng mạnh cả về khối lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu cà phê 3 tháng đầu năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/4/2022 của TCHQ)

Xuất khẩu cà phê 3 tháng đầu năm 2022 tăng 60,4%

 

Nguồn: Vinanet/VITIC