Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng giày dép các loại trong tháng 6/2021 , đạt trên 1,98 tỷ USD, tăng 5,2% so với tháng 5/2021 và tăng 37,9% so với tháng 6/2020.
Cộng chung cả 6 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu nhóm hàng giày dép các loại đạt trên 10,38 tỷ USD, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 6,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước.
Nhóm hàng giày dép các loại của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ, chiếm tới 39,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 4,14 tỷ USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2020; Trong đó riêng tháng 6/2021 xuất khẩu sang thị trường này đạt 794,46 triệu USD, tăng 9,2% so với tháng 5/2021 và tăng 57,3% so với tháng 6/2020.
Đứng thứ 2 là thị trường EU đạt 2,38 tỷ USD, tăng 28%, chiếm 22,9%; riêng tháng 6/2021 tăng 6,5% so với tháng 5 và tăng 37,6% so với tháng 6/2020
Tiếp đến thị trường Trung Quốc 6 tháng đầu năm 2021 đạt trên 1 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ, chiếm 9,3%; nhưng riêng tháng 6/2021 thì lại giảm 6,5% so với tháng 5/2021 và giảm 20,4% so với tháng 6/2020, đạt 169,52 triệu USD.
Nhìn chung, xuất khẩu nhóm hàng giày dép các loại 6 tháng đầu năm 2021 sang hầu hết các thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu giày dép các loại 6 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/7/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu giày dép các loại 6 tháng đầu năm 2021 đạt 10,38 tỷ USD


 

Nguồn: VITIC