Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 9/2022 xuất khẩu hạt tiêu sụt giảm trên 25% cả khối lượng và kim ngạch so với tháng 8/2022, đạt 13.864 tấn, tương đương 56,83 triệu USD, giá trung bình 4.099 USD/tấn, tăng nhẹ 0,7%.
Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2022 cả nước xuất khẩu 174.536 tấn hạt tiêu, tương đương 770,45 triệu USD, giá trung bình 4.414,3 USD/tấn, giảm 18% về lượng nhưng tăng 7,2% về kim ngạch và tăng 30,7% về giá so với cùng kỳ năm 2021.
Thị trường Mỹ tiêu thụ nhiều nhất các loại hạt tiêu của Việt Nam, đạt 44.288 tấn, tương đương 217,47 triệu USD, chiếm 25,4% trong tổng lượng và chiếm 28,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước, giảm 5,1% về lượng nhưng tăng 28,2% kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021, giá tăng mạnh 35%, đạt 4.910 USD/tấn.
Xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường EU chiếm 13,7% trong tổng lượng và chiếm 15,7% trong tổng kim ngạch, đạt 23.912 tấn, tương đương 120,97 triệu USD, giá 5.059 USD/tấn, giảm 7,9% về lượng, nhưng tăng 16,7% về kim ngạch, giá tăng 26,7%.
Xuất khẩu sang thị trường U.A.E cũng giảm 8,6% về lượng, nhưng tăng 11,6% về kim ngạch, giá tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 12.444 tấn, tương đương 52,9 triệu USD, giá 4.251 USD/tấn, chiếm trên 7,1% trong tổng lượng và chiếm 6,9% tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước.
Nhìn chung, xuất khẩu hạt tiêu sang hầu hết các thị trường trong 9 tháng đầu năm 2022 tăng so với 9 tháng đầu năm 2021.

Xuất khẩu hạt tiêu 9 tháng năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/10/2022 của TCHQ)

Xuất khẩu hạt tiêu 9 tháng năm 2022 giảm lượng nhưng tăng kim ngạch và giá

Nguồn: Vinanet/VITIC