Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng rau quả sau 2 tháng sụt giảm liên tiếp thì đến tháng 3/2022 tăng mạnh 58,5% so với tháng 2/2022 nhưng giảm 14,8% so với tháng 3/2021, đạt 344,07 triệu USD.
Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2022 kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước đạt 848,97 triệu USD, giảm 12,2% so với 3 tháng đầu năm 2021.
Rau quả của Việt Nam xuất khẩu tới 53,6% sang thị trường Trung Quốc, đạt trên 455,39 triệu USD, giảm 25,5% so với cùng kỳ năm 2021; riêng tháng 3/2022 xuất khẩu sang thị trường này đạt 197,3 triệu USD, tăng mạnh 73,3% so với tháng 2/2022 nhưng giảm 23,8% so với tháng 3/2021 .
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường thị trường Mỹ đạt 61,76 triệu USD, chiếm 7,27%, tăng 68,4% so với cùng kỳ năm 2021; Đông Nam Á đạt 61,64 triệu USD, chiếm 7,26%, giảm 17,6%; thị trường Hàn Quốc tăng 18,8%, đạt 41,52 triệu USD, chiếm 4,9%; xuất khẩu sang EU tăng 12,3%, đạt 36,49 triệu USD, chiếm 4,3%.

Xuất khẩu rau quả 3 tháng đầu năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/4/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu rau quả 3 tháng đầu năm 2022 giảm 12,2% kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC