Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm sản phẩm sắt thép các loại trong tháng 7/2021 đạt gần 326,51 triệu USD, giảm 10,5% so với tháng 6/2021 nhưng tăng 28,1% so với tháng 7/2020.
Cộng chung cả 7 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu nhóm sản phẩm sắt thép các loại đạt trên 2,25 tỷ USD, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 1,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước.
Nhóm hàng sản phẩm sắt thép các loại của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ, chiếm 23,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 530,1 triệu USD, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2020; Trong đó riêng tháng 7/2021 xuất khẩu sang thị trường này đạt 87,62 triệu USD, giảm 10% so với tháng 6/2021 nhưng tăng 50,7% so với tháng 7/2020.
Đứng thứ 2 là thị trường EU đạt 418,98 triệu USD, tăng 46,5%, chiếm 18,6%; riêng tháng 7/2021 giảm 30,2% so với tháng 6/2021 nhưng tăng 20,5% so với tháng 7/2020
Tiếp đến thị trường Nhật Bản 7 tháng đầu năm 2021 đạt 302,2 triệu USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ, chiếm 13,4%; riêng tháng 7/2021 giảm 13,7% so với tháng 6/2021 nhưng tăng 15,3% so với tháng 7/2020, đạt 46,34 triệu USD.
Nhìn chung, xuất khẩu nhóm hàng sản phẩm sắt thép các loại trong tháng 7/2021 ở hầu hết các thị trường chủ đạo thì sụt giảm so với tháng 6/2021 nhưng cộng chung cả 7 tháng đầu năm 2021 thì tăng ở hầu hết các thị trường.

Xuất khẩu sản phẩm sắt thép các loại 7 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/8/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu sản phẩm sắt thép 7 tháng năm 2021 tăng ở hầu hết các thị trường

Nguồn: VITIC