Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6/2021 nhập khẩu sắt thép các loại về Việt Nam tăng cả về khối lượng, kim ngạch và giá so với tháng 5/2021, với mức tăng tương ứng 18%, 25,7% và 6,4%, đạt 1,12 triệu tấn, tương đương 1,14 tỷ USD, giá 1.017,6 USD/tấn; so với tháng 6/2020 thì tăng giảm 5,6% về khối lượng nhưng tăng 75,4% về kim ngạch và tăng 85,8% về giá.
Tính chung 6 tháng đầu năm 2021 cả nước nhập khẩu gần 7,1 triệu tấn sắt thép các loại, tương đương 5,79 tỷ USD, giá trung bình 815,2 USD/tấn, tăng 5,9% về khối lượng, tăng 43,9% về kim ngạch và tăng 35,9% về giá so với 6 tháng đầu năm 2020.
Sắt thép của Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Trung Quốc, chiếm 51,3% trong tổng khối lượng và chiếm 48,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước, đạt 3,64 triệu tấn, tương đương 2,83 tỷ USD, giá trung bình 776,4 USD/tấn, tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020, với mức tăng tương ứng 60,9%, 106,2 và 28%. Riêng tháng 6/2021 nhập khẩu từ thị trường này tăng 3% về khối lượng, tăng 11,8% về kim ngạch và tăng 8,5% về giá so với tháng liền kề trước đó, đạt 515.344 tấn, tương đương 527,69 triệu USD.
Nhật Bản là thị trường lớn thứ 2 cung cấp sắt thép cho Việt Nam chiếm 13% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước, đạt 943.666 tấn, tương đương 753,77 triệu USD, giá trung bình 798,8 USD/tấn, giảm 20,7% về lượng nhưng tăng 8,6% kim ngạch và tăng 37 về giá; riêng tháng 6/2021 nhập khẩu từ thị trường này tăng mạnh 32,4% về khối lượng, tăng 41% về kim ngạch và tăng 6,5% về giá so với tháng 5/2021, đạt 158.672 tấn, tương đương 149,96 triệu USD.
Tiếp sau đó là thị trường Hàn Quốc đạt 768.379 tấn, tương đương 744,11 triệu USD, giá trung bình 968,4 USD/tấn, giảm 5,9% về lượng nhưng tăng 22% kim ngạch, và giá tăng 29,9%, chiếm 10,8% trong tổng khối lượng và chiếm 12,9% trong tổng kim ngạch.

Nhập khẩu sắt thép 6 tháng năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/7/2021 của TCHQ)

Nhập khẩu sắt thép 6 tháng năm 2021 tăng cả lượng, kim ngạch và giá


 

Nguồn: VITIC