Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 6/2019 xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 133,84 nghìn tấn, trị giá 53,13 triệu USD, giảm 8,2% về lượng và giảm 8,4% về trị giá so với tháng 5/2019 – đây là tháng giảm thứ ba liên tiếp; nếu so với tháng 6/2018 thì xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn cũng giảm 20,8% về lượng và 31,4% về trị giá. Giá xuất khẩu bình quân giảm 13,1% so với cùng kỳ năm 2018, xuống còn 396,98 USD/tấn.
Trong đó xuất khẩu sắn trong tháng 6/2019 đạt 20,03 nghìn tấn, trị giá 5,45 triệu USD, tăng 4,9% về lượng và tăng 20,6% về trị giá so với tháng 5/2019, nhưng giảm 38,7% về lượng và giảm 39,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018; giá xuất khẩu bình quân đạt 236,7 USD/tấn, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm 2018.
Lũy kế tính từ đầu năm đến hết tháng 6/2019, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,19 triệu tấn, trị giá 461,74 triệu USD, giảm 18,9% về lượng và giảm 14,9% về
trị giá so với cùng kỳ năm 2018; giá xuất khẩu bình quân đạt 386,35 USD/tấn, tăng 4,9%. Trong đó, xuất khẩu sắn đạt 237,65 nghìn tấn, trị giá 49,72 triệu USD, giảm 56,8% về lượng và giảm 57,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018; giá xuất khẩu bình quân đạt 209,2 USD/tấn, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm 2018.
Việt Nam xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn chủ yếu sang thị trường Trung Quốc lục địa, chiếm 87,53% tổng lượng sắn xuất khẩu đạt trên 1 triệu tấn, trị giá 406,3 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ tốc độ xuất sang thị trường này giảm 20,22% về lượng và giảm 14,76% trị giá. Riêng tháng 6/2019, Việt Nam cũng đã xuất sang Trung Quốc 107,2 nghìn tấn sắn và sản phẩm từ sắn, trị giá 44 triệu USD, giảm 12,58% về lượng và giảm 11,35% trị giá so với tháng 5/2019, giá xuất bình quân tăng 1,41% đạt 410,39 USD/tấn; nếu so với tháng 6/2018 thì xuất sang Trung Quốc giảm 31,31% về lượng và 38,09% về trị giá, giá xuất bình quân cũng giảm 9,88%.
Đứng thứ hai sau Trung Quốc lục địa là thị trường Hàn Quốc đạt 60,3 nghìn tấn, trị giá 17,32 triệu USD, tăng 31,24% về lượng và 38,56% trị giá so với cùng kỳ, giá xuất bình quân tăng 5,58% đạt 287,08 USD/tấn. Đặc biệt, tháng 6/2019 xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng mạnh so với tháng 5/2019, tăng gấp 4,6 lần về lượng (tương ứng 362,52%) và gấp 4,2 lần về trị giá (tương ứng 323,6%), đạt lần lượt 16,1 nghìn tấn, trị giá 4,48 triệu USD.
Kế đến là các thị trường Philippines, Malaysia, Đài Loan (TQ) và Nhật Bản. Đáng chú ý, thị trường xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn 6 tháng đầu năm 2019 có thêm thị trường Pakistan với lượng xuất dạt 209 tấn, trị giá 122 nghìn USD, giá xuất bình quân 584,12 USD/tấn – đây cũng là thị trường có giá xuất bình quân đạt mức cao nhất.
Nhìn chung, 6 tháng đầu năm nay lượng sắn xuất khẩu sang các thị trường hầu hết đều sụt giảm, trong đó giảm nhiều nhất là thị trường Nhật Bản, giảm 40,43% tương ứng với trên 6 triệu tấn.
Thị trường xuất khẩu sắn và sản phẩm 6 tháng năm 2019

Thị trường

6T/2019

+/- so với cùng kỳ 2018 (%)*

Lượng (Tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Trung Quốc

1.046.192

406.300.390

-20,22

-14,76

Hàn Quốc

60.344

17.323.605

31,24

38,56

Philippines

17.684

7.611.798

-14,56

-18,75

Malaysia

15.831

6.942.631

-23,36

-29,89

Đài Loan

15.619

7.046.097

-17,36

-23,25

Nhật Bản

6.042

1.420.771

-40,43

-42,16

(*Tính toán số liệu từ TCHQ)
Nguồn: VITIC tổng hợp

Nguồn: Vinanet