Nhóm ngành hàng điện thoại các loại và linh kiện dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu sang Ấn Độ. Trong tháng 7/2022 kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 111,8 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 7 tháng năm 2022 lên 975,6 triệu USD, tăng 35,1% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm 23,1% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường này.
Tiếp đến là nhóm ngành hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, trong tháng 7/2022 đạt trên 78,8 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2022 đạt 559,3 triệu USD, tăng 21,3% và chiếm 11,8% tổng trị giá hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ.
Trong 7 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu một số nhóm mặt hàng có mức tăng trưởng so với cùng kỳ 7 tháng năm 2021: Chất dẻo nguyên liệu tăng 36,1%; cao su tăng 52,3%; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 38,2%; hạt tiêu tăng 39%; cà phê tăng 177,2%.
Ấn Độ là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất thế giới. Dân số Ấn Độ là khoảng 1,4 tỷ người với dung lượng thị trường lớn, tạo nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp các nước, trong đó có Việt Nam. Giống như các nước khác, kinh tế Ấn Độ cũng bị ảnh hưởng nặng bởi Covid 19 nhưng kinh tế đã dần phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng trong năm 2021-22.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Ấn Độ 7 tháng năm 2022

(Tính toán số liệu công bố ngày 11/8 của TCHQ)

(Tính toán số liệu công bố ngày 11/8 của TCHQ)
 

Nguồn: VITIC