Nhóm ngành hàng điện thoại các loại và linh kiện dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu sang Ấn Độ. Trong tháng 11/2021 kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 60,9 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng/2021 lên 1,2 tỷ USD, giảm 7,4% và chiếm 21,1% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường này.
Xuất khẩu nhóm ngành hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng 11/2021 đạt trên 62,7 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng/2021 lên 750,6 triệu USD, giảm 6,6% và chiếm 13,1% tổng trị giá hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ.
Hàng hóa xuất khẩu sang Ấn Độ 11 tháng đầu năm 2021 nhìn chung tăng kim ngạch so với 11 tháng đầu năm 2020. Trong đó, xuất khẩu tăng khá ở các nhóm hàng như: Hóa chất tăng 166,4%; chất dẻo nguyên liệu tăng 263%; cao su tăng 148,4%; xơ sợi dệt các loại tăng 75,5%; than các loại 128%; sản phẩm mây, tre, cói thảm tăng 76,2%.
Ngược lại, xuất khẩu lại sụt giảm ở một số nhóm sau: Cà phê 36,8%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 21,2%; chè giảm 28,7%.
Thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ đạt 12,08 tỷ USD tăng 37,68% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả năm 2020, trong đó, Việt Nam xuất khẩu 5,715 tỷ USD, tăng 20 % và nhập khẩu từ Ấn Độ 6,369 tỷ USD tăng 58,6%, thâm hụt thương mại 654 triệu USD, giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Ấn Độ 11 tháng năm 2021

Nguồn: VITIC