Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10/2022, kim ngạch xuất sang Campuchia đạt 382,9 triệu USD, giảm 1,5% so với tháng trước, tính chung 10 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu đạt 4,9 tỷ USD, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước.
Sắt thép là nhóm hàng dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu sang Campuchia. Trong tháng 10/2022, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 59,5 triệu USD, giảm 13,6% so với tháng trước .Tính chung 10 tháng năm 2022 đạt 827 ttriệu USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 16,7% tỷ trọng xuất khẩu.
Tiếp đến là xuất khẩu hàng dệt may, trong tháng 10/2022 đạt 49,5 triệu USD, giảm 5,6% so với tháng trước đó. Tính chung 10 tháng năm 2022 đạt 754,6 triệu USD, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 15,2% tỷ trọng xuất khẩu.
Hàng hóa xuất khẩu sang Campuchia trong 10 tháng đầu năm 2022 nhìn chung tăng kim ngạch so với năm 2021; trong đó, xuất khẩu tăng khá ở các nhóm hàng như: Hàng thủy sản tăng 86,9%; xăng dầu tăng 78,8%; sản phẩm từ cao su tăng 171,6%.
Số liệu xuất khẩu sang Campuchia 10 tháng năm 2022

(Tính toán số liệu công bố ngày 10/11 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC