Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11/2022, kim ngạch xuất sang Campuchia đạt 359,1 triệu USD, giảm 6,2% so với tháng trước, tính chung 11 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu đạt 5,2 tỷ USD, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước.
Sắt thép là nhóm hàng dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu sang Campuchia. Trong tháng 11/2022, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 44 triệu USD, giảm 26% so với tháng trước .Tính chung 11 tháng năm 2022 đạt 871,1 triệu USD, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 16,4% tỷ trọng xuất khẩu.
Tiếp đến là xuất khẩu hàng dệt may, trong tháng 11/2022 đạt 54,3 triệu USD, tăng 9,5% so với tháng trước đó. Tính chung 11 tháng năm 2022 đạt 809 triệu USD, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 15,2% tỷ trọng xuất khẩu.
Hàng hóa xuất khẩu sang Campuchia trong 11 tháng đầu năm 2022 nhìn chung tăng kim ngạch so với năm 2021; trong đó, xuất khẩu tăng khá ở các nhóm hàng như: Hàng thủy sản tăng 75,7%; xăng dầu tăng 72,8%; sản phẩm từ cao su tăng 142,3%.
Số liệu xuất khẩu sang Campuchia 11 tháng năm 2022

(Tính toán số liệu công bố ngày 11/12 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC