Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2022, kim ngạch xuất sang Campuchia đạt 389 triệu USD, giảm 22% so với tháng trước, tính chung 9 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu đạt 4,5 tỷ USD, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm trước.
Sắt thép là nhóm hàng dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu sang Campuchia. Trong tháng 9/2022, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 68,9 triệu USD, giảm 6,1% so với tháng trước .Tính chung 9 tháng năm 2022 đạt 769 ttriệu USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 16,8% tỷ trọng xuất khẩu.
Tiếp đến là xuất khẩu hàng dệt may, trong tháng 9/2022 đạt 52,5 triệu USD, giảm 42,5% so với tháng trước đó. Tính chung 9 tháng năm 2022 đạt 705 triệu USD, tăng 37,9% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 15,4 % tỷ trọng xuất khẩu.
Hàng hóa xuất khẩu sang Campuchia trong 9 tháng đầu năm 2022 nhìn chung tăng kim ngạch so với năm 2021; trong đó, xuất khẩu tăng khá ở các nhóm hàng như: Hàng thủy sản tăng 105,2%; xăng dầu tăng 86,3%; sản phẩm từ cao su tăng 196,3%.
Số liệu xuất khẩu sang Campuchia 9 tháng năm 2022

(Tính toán số liệu công bố ngày 11/10 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC