Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 12/2022, kim ngạch xuất sang Campuchia đạt 458,4 triệu USD, tăng 27,6% so với tháng trước, tính chung năm 2022, kim ngạch xuất khẩu đạt 5,7 tỷ USD, tăng 19% so với năm trước.
Sắt thép là nhóm hàng dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu sang Campuchia. Trong tháng 12/2022, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 64 triệu USD, tăng 45,4% so với tháng trước .Tính chung năm 2022 đạt 937,1 triệu USD, giảm 1,5% so với cùng năm trước, chiếm 16,2% tỷ trọng xuất khẩu.
Tiếp đến là xuất khẩu hàng dệt may, trong tháng 12/2022 đạt 67,2 triệu USD, tăng 23,7% so với tháng trước đó. Tính chung năm 2022 đạt 876,3 triệu USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 15,2% tỷ trọng xuất khẩu.
Hàng hóa xuất khẩu sang Campuchia trong năm 2022 nhìn chung tăng kim ngạch so với năm 2021; trong đó, xuất khẩu tăng khá ở các nhóm hàng như: Hàng thủy sản tăng 74,6%; xăng dầu tăng 69,9%; sản phẩm từ cao su tăng 108,8%.
Số liệu xuất khẩu sang Campuchia năm 2022

(Tính toán số liệu công bố ngày 11/1 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC