Trong tháng 3/2022, dẫn đầu kim nghạch xuất khẩu là nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, đạt 87,1 triệu USD, tăng 21,4%, tính chung 3 tháng đầu năm 2022 đạt 231,8 triệu USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 19,3% tỷ trọng. Tiếp đến là nhóm mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt trên 68 triệu USD, 3 tháng đạt 124,9 triệu USD, chiếm 10,4% tỷ trọng xuất khẩu.
Trong 3 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu một số nhóm ngành hàng tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước đó: Hóa chất tăng 106,5%; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 196,6%; Clanhke và xi măng tăng 257%.
Đài Loan là thị trường xuất khẩu nhiều tiềm năng với thị hiếu đa dạng, đồng thời đóng vai trò trung gian cho nhiều chủng loại sản phẩm của Việt Nam xuất sang các thị trường Âu, Mỹ và Đông Á. Những năm gần đây, cơ cấu hàng hoá xuất khẩu sang thị trường này của Việt Nam có những chuyển biến tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng xuất khẩu cho các nhóm mặt hàng khoáng sản thô, nguyên liệu, nhiên liệu và tăng dần với các mặt hàng nông lâm thuỷ sản và hàng công nghiệp chế biến trở thành nhóm sản phẩm chủ lực.
Số liệu xuất khẩu sang Đài Loan 3 tháng năm 2022

(Tính toán số liệu công bố ngày 7/4 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC