Riêng tháng 12/2023 đạt trên 86 triệu USD, giảm 12,7% so với tháng 11/2023 và giảm 4,8% so với tháng 12/2022.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Trung Quốc – thị trường lớn nhất, tháng 12/2023 giảm 13,4% so với tháng 11/2023 nhưng tăng nhẹ 0,03% so với tháng 12/2022, đạt 37,65 triệu USD, tính chung kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này năm 2023 đạt 577,41 triệu USD, tăng 30,1% so với năm 2022, chiếm 48,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Campuchia – thị trường lớn thứ 2 trong năm 2023 tăng 1,2% so với năm 2022, đạt 166,73 triệu USD, chiếm 13,9% trong tổng kim ngạch; riêng tháng 12/2023 giảm 10,2% so với tháng 11/2023 nhưng tăng 5,6% so với tháng 12/2022, đạt trên 11,18 triệu USD.
Thị trường Malaysia xếp thứ 3 về kim ngạch, đạt 117,84 triệu USD, tăng 28,2% so với năm 2022; riêng trong tháng 12/2023 giảm 2,9% so với tháng 11/2023 nhưng tăng 8,3% so với tháng 12/2022, đạt 9,19 triệu USD.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường FTA-RCEP trong năm 2023 tăng 15,1% so với năm 2022, đạt 982,86 triệu USD, chiếm 82% trong tổng kim ngạch. Xuất khẩu sang thị trường CPTTP tăng 9,9%, đạt 144,67 triệu USD, chiếm 12% trong tổng kim ngạch. Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á tăng nhẹ 2,1% so với năm 2022, đạt 354,47 triệu USD, chiếm 29,6%.

Xuất khẩu thức ăn gia súc năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/1/2024 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu thức ăn gia súc năm 2023 đạt gần 1,2 tỷ USD

 

Nguồn: Vinanet/VITIC