Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng thủy sản tháng 3/2022 tăng mạnh 59,9% so với tháng 2/2022 và tăng 38,6% so với tháng 3/2021, đạt gần gần 1,02 tỷ USD.
Tính chung quý I/2022 xuất khẩu nhóm hàng này đạt trên 2,52 tỷ USD, tăng 45,4% so với quý I/2021. Riêng xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm 8,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 209,82 triệu USD, tăng 19%.
Thủy sản xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ chiếm 22,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 574,42 triệu USD, tăng mạnh 71,4% so với quý I/2021; trong đó riêng tháng 3/2022 đạt 228,88 triệu USD, tăng mạnh 56,5% so với tháng 2/2022 và tăng 56,8% so với tháng 3/2021.
Đứng thứ 2 về kim ngạch là thị trường Nhật Bản chiếm tỷ trọng 13,8%, đạt gần 347,26 triệu USD, tăng 13%; riêng tháng 3/2022 xuất khẩu sang thị trường này đạt 138,41 triệu USD, tăng mạnh 82,3% so với tháng 2/2022 và tăng 10,6% so với tháng 3/2021.
Tiếp đến thị trường Trung Quốc trong tháng 3/2022 tăng mạnh 121,6% so với tháng 2/2022 và tăng 99,5% so với tháng 3/2021, đạt 182,9 triệu USD; cộng chung cả quý I/2022 xuất khẩu sang thị trường này cũng tăng mạnh 102% so với quý I/2021, đạt 326,67 triệu USD, chiếm 12,9% trong tổng kim ngạch.
Xuất khẩu thủy sản sang thị trường FTA RCEP quý I/2022 tăng mạnh 38% so với quý I/2021, đạt 1,15 tỷ USD, chiếm 45,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước; Xuất khẩu sang thị trường FTA CPTTP tăng 26,9%, đạt 639,4 triệu USD, chiếm 25,3%. Xuất khẩu thủy sản sang thị trường sang EU chiếm 11,2%, đạt trên 282,16 triệu USD, tăng mạnh 57,6%.

Xuất khẩu thủy sản quý I/2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/4/2022 của TCHQ)

                                                                                              ĐVT: USD

Xuất khẩu thủy sản quý I/2022 tăng 45,4%

Nguồn: Vinanet/VITIC