Doanh nghiệp nào có nhu cầu kết nối, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia qua địa chỉ email se@moit.gov.vn trước ngày 15/05/2024.
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia