Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm:  XNK-Viet---Nhat-3-thang-nam-2022-b7NEg

 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản