Trong đó, UBND TP. Hà Nội thống nhất với đề xuất của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại Công văn số 4658/SLĐTBXH-VLATLĐ về việc tháo gỡ khó khăn trong xác nhận để người lao động không có hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của Covid-19.
UBND các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn tiếp nhận hồ sơ để xem xét, giải quyết chính sách hỗ trợ lao động tự do đủ điều kiện nhận hỗ trợ nhưng không thể về nơi thường trú hoặc nơi cư trú để xác nhận. Trong đó, điều kiện để được nhận hỗ trợ gồm:
- Cư trú hợp pháp;
- Bị mất việc làm do phải dừng hoạt động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 - 31/12/2021.
Mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/người/lần.
Đồng thời, tổ chức tiếp nhận hồ sơ của lao động tự do bằng nhiều hình thức linh hoạt, thuận lợi nhất cho người lao động như trực tiếp, bưu điện, email, trực tuyến… nhằm giảm thời gian giải quyết hồ sơ hỗ trợ của người lao động.
Việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ, lập danh sách, niêm yết… cũng phải được thực hiện công khai, nhanh chóng, để hỗ trợ kịp thời cho người lao động.
UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu gửi thông tin cho người lao động được nhận hỗ trợ đến nơi thường trú hoặc tạm trú bằng nhiều hình thức linh hoạt như qua email, hòm thư công vụ, bưu điện...

Nguồn: VITIC