Theo đó, phó Thủ tướng yêu cầu yêu cầu Bộ VHTTDL triển khai những nội dung cụ thể nêu trên. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong lĩnh vực du lịch thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30.1.2022 của Chính phủ), bảo đảm tiến độ, hiệu quả theo tinh thần Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 12.2.2022 của Thủ tướng Chính phủ.
Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tốc độ phục hồi du lịch thích ứng với tình hình mới; khẩn trương triển khai hiệu quả các giải pháp để mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, trên tinh thần "thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19".
Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Chiến lược Phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030. Đồng thời, rà soát, tháo gỡ theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cản trở quá trình phát triển du lịch theo các mục tiêu đã đề ra trong Chiến lược.
Để đảm bảo mở cửa lại hoạt động du lịch an toàn trong điều kiện bình thường mới, Bộ VHTTDL đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm tiếp tục chỉ đạo việc sớm khôi phục các chính sách về thị thực nhập cảnh cho người nước ngoài như trước khi áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm phòng, chống dịch Covid-19.
Hoàn thiện Ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 để thống nhất áp dụng, hỗ trợ khách nhập cảnh trong thời gian lưu trú tại Việt Nam (nhất trí áp dụng ứng dụng PC-COVID theo đề xuất của Bộ Y tế).
Hoàn thiện các hệ thống, đảm bảo cấp “chứng nhận tiêm chủng vắc xin phòng chống Covid-19’’ cho người dân sớm nhất để tạo thuận lợi cho người Việt Nam đi du lịch nước ngoài.
Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải trong việc chỉ đạo kiểm soát đảm bảo các điều kiện trước khi lên máy bay của khách du lịch vào Việt Nam qua đường hàng không.
Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong việc chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện (gồm địa điểm, phương tiện, kết nối mạng, nhân lực...) và hướng dẫn tổ chức xét nghiệm nhanh cho khách du lịch trước khi nhập cảnh qua đường bộ, đường biển, đường sắt đảm bảo không gây ùn tắc, an toàn, thuận tiện cho khách du lịch.
Trách nhiệm của Bộ Y tế trong việc chỉ đạo cơ quan kiểm dịch y tế quốc tế tại cửa khẩu kiểm tra, bảo đảm điều kiện nhập cảnh của khách về mặt y tế trước khi làm thủ tục nhập cảnh và hướng dẫn tổ chức tiêm phòng Covid-19 khi khách có nhu cầu sau khi nhập cảnh vào Việt Nam.
Chi tiết xem tại đây:

Nguồn: Vinanet/VITIC