Trong đó, Bộ Tư pháp công bố 2 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp bao gồm: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú, người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam; Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.
Cụ thể, thành phần hồ sơ đối với thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú gồm: Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định; Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của công dân; Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1.
Ngoài ra, phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú là 200.000 đồng/lần/người. Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 02 Phiếu trong một lần yêu cầu, thì kể từ Phiếu thứ 03 trở đi cơ quan cấp Phiếu lý lịch tư pháp thu thêm 5.000 đồng/Phiếu để bù đắp chi phí cần thiết cho việc in mẫu Phiếu lý lịch tư pháp.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021.

Nguồn: VITIC