Theo Quyết định số 1062/QĐ-BCT, Bộ Công Thương quy định giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất cấp điện áp từ 110 kV trở lên dao động từ 999 đồng/kWh đến 2.844 đồng/kWh phụ thuộc vào giờ thấp điểm đến giờ cao điểm; cấp điện áp từ 22kV đến dưới 110kV dao động từ 1.037 đồng đến 2.595 đồng/kWh; cấp điện áp từ 6kV đến dưới 22kV từ 1.075 đến 3.055 đồng/kWh; cấp điện áp dưới 6kV từ 1.133 đồng đến 3.171 đồng/kWh.
Giá bán lẻ điện cho kinh doanh cũng được chia thành 3 cấp điện áp: từ 22kV trở lên; từ 6kV đến dưới 22kV và dưới 6kV với các mức giá trong giờ bình thường, giờ thấp điểm và giờ cao điểm.
Giá bán lẻ điện cho các bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông với cấp điện áp từ 6kV trở lên là 1.690 đồng/kWh; cấp điện áp dưới 6kV là 1.805 đồng/kWh.
Giá điện chiếu sáng công cộng, đơn vị hành chính sự nghiệp được bán tương ứng với giá 1.690 đồng/kWh và 1.805 đồng/kWh với hai cấp điện áp nêu trên.
Giá bán lẻ điện sinh hoạt được chia thành 6 bậc thang theo quy định hiện hành. Cụ thể từ 0-50 kWh giá bán 1.728 đồng; từ 51-100 kWh giá bán 1.786 đồng/kWh; từ 101-200 kWh giá bán 2.074 đồng/kWh; từ 201-300 kWh giá bán 2.612 đồng/kWh; từ 301-400 kWh giá bán 2.919 đồng và từ kWh thứ 401 trở lên giá bán 3.015 đồng.
Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng côngtơ thẻ trả trước là 2.535 đồng/kWh.
Với biểu giá mới, hai nhóm bậc thang tiêu thụ thấp nhất (100 kWh trở xuống) có mức tăng thấp hơn bình quân (2%). Các hộ gia đình có mức tiêu thụ trên 100 kWh mỗi tháng chịu giá mới tăng 3%, bằng mức điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

Mức sử dụng (kWh)

Giá mới từ 4/5 (*)

Giá cũ

Mức tăng

0 - 50

1.728

1.678

50

51 - 100

1.786

1.734

52

101 - 200

2.074

2.014

60

201 - 300

2.612

2.536

76

301 - 400

2.919

2.834

85

401 trở lên

3.015

2.927

88

Quyết định của Bộ Công Thương cũng quy định giá bán buôn điện sinh hoạt vùng nông thôn, cho khu tập thể, cụm dân cư; tổ hợp thương mại-dịch vụ, khu công nghiệp, chợ… hay các mục đích khác với những mức giá cụ thể cho từng cấp điện áp và những khung giờ thấp điểm, giờ bình thường và giờ cao điểm.
Xem chi tiết Quyết định 1062/QĐ-BCT tại đây./.

Nguồn: Vinanet/VITIC