Top 5 chiếm lĩnh hơn 80% thị phần môi giới hàng hóa
Theo thống kê của Khối Quản lý Giao dịch MXV, Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi là Thành viên có thị phần môi giới giao dịch hàng hóa lớn nhất tại Việt Nam trong năm 2022, chiếm 25% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Là một trong những Thành viên đầu tiên và có quy mô văn phòng, chi nhánh lớn nhất cả nước, Gia Cát Lợi cũng ghi nhận số lượng tài khoản mở mới nhiều nhất trong năm qua. Tính đến cuối năm 2022, Gia Cát Lợi chiếm hơn 40% trong tổng số hơn 22.000 tài khoản đang hoạt động tại thị trường Việt Nam.
Đứng ở vị trí thứ 2, Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh (HCT) hiện đang chiếm 21,3% tổng khối lượng giao dịch. Đứng thứ 3 là Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Quốc tế (MXL) với 19% thị phần. Công ty Cổ phần Saigon Futures và Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Hữu Nghị (Finvest) lần lượt xếp ở vị trí kế tiếp với 9,3% và 7,6% thị phần môi giới trên cả nước.