Yêu cầu chi tiết:
Vật liệu: Bìa carton
Số lượng: 700.000 chiếc – 3 triệu chiếc tùy kích cỡ hộp
Đặc điểm: In hình cả 2 mặt hộp
Yêu cầu kỹ thuật tại file đính kèm.

Doanh nghiệp quan tâm vui lòng liên hệ Thương vụ theo mail ca@moit.gov.vn.

Vietnam Manufacturer Search-Pizza Salvatoré.xlsx

 

 
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Canada