Thông tin chi tiết hội chợ:
Thời gian: 4-7/10/2022
Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Gothenburg, Thụy Điển
Website: https://scanpack.se/

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia