Sau một thời gian đăng tải Danh sách sơ tuyển, tiếp thu các ý kiến phản hồi, ngày 12 tháng 6 năm 2015, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 5898/QĐ-BCT về Danh sách chính thức “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2014.

Thực hiện công văn số 13039/BCT-XNK ngày 26 tháng 12 năm 2014, Bộ Công Thương đã phối hợp với các Bộ, ngành, Hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan hữu quan lựa chọn, tổng hợp và đăng tải Danh sách sơ tuyển “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2014 trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương để tham khảo ý kiến công luận.

Sau một thời gian đăng tải Danh sách sơ tuyển, tiếp thu các ý kiến phản hồi, ngày 12 tháng 6 năm 2015, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 5898/QĐ-BCT về Danh sách chính thức “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2014. Hiện nay, Quyết định số 5898/QĐ-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 và Danh sách chính thức “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2014 đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương (www.moit.gov.vn) và trang thông tin điện tử của một số cơ quan hữu quan.

Bộ Công Thương hy vọng các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy thành tích trong thời gian tới để khẳng định vị trí của mình trong cộng đồng doanh nghiệp thế giới.

Bộ Công Thương thông báo để các Bộ, ngành, Sở Công Thương địa phương, Hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp biết.

Để có thông tin chi tiết về Quyết định số 5898/QĐ-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 xem tại đây.

Chi tiết về Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2014 xem tại đây.

Nguồn:Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)/ Cục Xuất nhập khẩu

Nguồn: Internet