Doanh nghiệp Hungary đang có nhu cầu mua các loại linh kiện xe Bus sản xuất tại Việt Nam từ phần nhựa, nội thất đến các chi tiết phần điện…

Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng và nhu cầu, đề nghị liên hệ trực tiếp với khách hàng Hungary qua địa chỉ sau:

MABI-BUS LTD

 (thành viên của tập đoàn Evopro)

Địa chỉ: H-1165 Budapest, Újszász utca 45, Hungary

Người liên hệ: Ông Attila Váraljai – Trưởng phòng mua và dịch vụ khách hàng

Mobile: +36 70 8667710

Email: attila.varaljai.ext@evopro-group.com

Website: www.evopro-group.com

Nguồn: vietnamexport.com

Nguồn: Tin tham khảo