Chi tiết, xem tại đây.

Nguồn:Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương