1. Công ty Salah Plast
Địa chỉ : ZI No 01 section N3, lot n12 local N01 Essenia, Oran, Algerie
Mobile: +213 560181799; Email: s.derbal@salahplast.com
www.salahplast.com
Nhu cầu : Nhập khẩu polypropilene
Liên hệ : Ông Sihem DERBAL, phụ trách thương mại
2. Công ty Techno Film Emballage
Địa chỉ : Oued Athmania-Mila, Algerie
Mobile: +213 770105238; Email: spadjedei.mila@gmail.com; spadjedeiapro@gmail.com
Nhu cầu : Nhập khẩu màng bọc thực phẩm PP/ OPP, PA/PE, OPP/PE, PET/MPET/PE, PET/AL/PE
Liên hệ : Ông Benchabane Sana, phụ trách cung ứng
3. Công ty Sitelle
Địa chỉ : route base militaire, Ben Hamdane, Boufarik, Blida, Algerie
Mobile: +213 550913197; Email: b.anouar@sitelle.dz;
www.sitelle.dz
Nhu cầu : Nhập khẩu các loại giấy và sản phẩm từ giấy
Liên hệ : Ông Anouar BERRACHED, giám đốc thương mại
4. Công ty in Imprimerie EN-NAKHLA
Địa chỉ : BP no 67 lot 12 ZA El Achour, Alger, Algerie
Mobile: +213 561915511; +213 550242650 ; Fax : +213 23312183
Email: appro@ennakhla.dz; contact@ennakhla.dz; commercial@ennakhla.dz
Nhu cầu : Nhập khẩu giấy Kraft, bìa carton
Liên hệ : Bà Soumia
5. Công ty in Magietiq SARL
Địa chỉ : Rue No1 Bouchekir Med, Cite des Palmiers, Dar El Beida, Alger, Algerie
Mobile: +213 560997704; +213 560997749
Email: com.magietiq@gmail.com
Nhu cầu : Nhập khẩu jumbo băng dính (băng keo) cuộn, có màu trắng, trong suốt, bạc và giấy
Liên hệ : Bà Soumia
6. Công ty Concept Emballage
Địa chỉ : 18 La Rassauta, Bordj El Kiffan, Alger, Algerie
Mobile: +213 560985928; Fax : +213 23947450
Email: assaba.a@conceptemb.com ; web : www.conceptemb.com
Liên hệ: Bà Amina Assaba, phụ trách thương mại
Nhu cầu : Nhập khẩu giấy xé không rách, giấy trong suốt, giấy bạc
7. Công ty in Imprimerie Etiq Color
Địa chỉ : 27 route Ain Naadja n7, Birkhadem, Alger, Algerie
Mobile: +213 555020886;
Email: imp_flexo2@yahoo.fr; imp.flexo2@gmail.com
Nhu cầu : Nhập khẩu nguyên liệu nhựa PVC, PET, màng co nhiệt Shrink.
8. Công ty TNHH All Plast
Địa chỉ: Z.A. BP 13 E 06001TAHARACHT Akbou, Bejaia(06), Algérie
Mobile: +213770278673; Fax: +213 34196110
Email: smia.ghebriou@allplast-algerie.com ; www.allplast-algerie.com
Nhu cầu : Nhập khẩu nguyên liệu nhựa PS, PS cristal, chất tạo màu.
Liên hệ: Bà Samia Ghebriou
9. Công ty Compex Emballage
Địa chỉ: Nouvelle zone industrielle Mechta Fatima, Bordj Bou Arreridj-Algerie
Mobile : +213 560890277 ; Email : nsalhi@complex-dz.com
Liên hệ : Bà Salhi Narimane, marketing Manager
Nhu cầu : Nhập khẩu các loại giấy Kraft Liner, giấy Fluting, giấy smart white…
10. Công ty Sifco Carton
Địa chỉ : 21 ZAC Boumaiza R.N N 44 Ben Azouz, Skikda, Algérie
Mobile : +213555010166 ; +213 770304063 ; Fax : +21338962904
Email : medazali@sifcocarrton.dz; direction@sifcocarton.dz
Web : www.sifcocarton.dz
Liên hệ : Ông Mohamed Boussebai (Azali), Manager
Nhu cầu: Nhập khẩu giấy Testliner, Kraft liner, giấy fluting…
11. Công ty Tolga El-Baraka
Địa chỉ: Biskra, Algeria
Nhu cầu: Nhập khẩu nguyên liệu nhựa PS Cristal
Liên hệ: Bà Manaa Fatima, giám đốc
Email: manaa-99@yahoo.fr; web: www.tolga-elbaraka.com
Mobile: +213561602097 (viber, whasshap); +213561631020
12. Công ty CNP
Địa chỉ: Route de Tunis km6, Akouda, Tunisia
Liên hệ : Ông Walid Chatti, giám đốc thương mại
Email : walid.chatti@cnp.tn; Tel : +21631376660
Nhu cầu : Nhập khẩu nguyên liệu như hạt nhựa, màng nhựa PP, Bio-PP,
 

Nguồn: Thương Vụ Việt Nam tại Algeria