Doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá chuồn khô có quan tâm đến việc này, liên hệ với đầu mối của Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản theo Email: jp@moit.gov.vn
1. Company Profile (hồ sơ doanh nghiệp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật)
2. Hình ảnh sản phẩm mẫu
3. Bao bì, đóng gói
4. Năng lực xuất khẩu
5. Đầu mối liên hệ: Tên người phụ trách, Tel, Fax, Email, số di động
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản