Các sản phẩm doanh nghiệp Hy Lạp cần được thể hiện qua hình ảnh đính kèm. Doanh nghiệp Hy Lạp muốn được kết nối trực tiếp tới nhà cung cấp để trao đổi, thỏa thuận cụ thể hơn.
Các doanh nghiệp có khả năng và nhu cầu xin vui lòng liên hệ tới Thương vụ Việt Nam tại Bungari qua email: bg@moit.gov.vn để được hỗ trợ.
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Bungari kiêm nhiệm Hy Lạp