Theo đó, dự thảo lần này được TFDA xây dựng trên cơ sở quy định của Khoản 10 Mục 1 Điều 22 Luật Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.
Quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2025. Các sản phẩm sản xuất, xuất khẩu vào Đài Loan vẫn được tiếp tục buôn bán cho đến ngày quy định có hiệu lực.
Theo Phụ lục thuyết minh, TFDA cho biết, thực phẩm công thức dành cho các bệnh đặc thù đã được Đài Loan quy định rõ về việc dán nhãn. Để giúp người tiêu dùng xác định rõ thực phẩm nói chung và thực phẩm công thức đối với các bệnh đặc thù, đồng thời sử dụng các thực phẩm này một cách chính xác để đảm bảo an toàn thực phẩm, quy định sửa đổi lần này đã thêm yêu cầu "Công thức cho các bệnh cụ thể" phải được đánh dấu trên mặt trước của hộp đựng sản phẩm hoặc bao bì bên ngoài.
Theo Phụ lục đối chiếu quy định hiện hành và nội dung sửa đổi, quy định mới đã bổ sung nội dung: Chữ ghi"Công thức cho các bệnh cụ thể (đặc thù)" phải được đánh dấu nổi bật ở mặt trước. Chiều dài và chiều rộng của phông chữ không được nhỏ hơn 0,4 cm, cỡ chữ giống nhau và màu sắc phải khác biệt rõ ràng với màu nền.
Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc xin thông báo để doanh nghiệp xuất khẩu nhóm sản phẩm này vào Đài Loan được biết./.
 
 

Nguồn: Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc