Doanh nghiệp quan tâm, vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.
ban-tin-thang-10-tvuc-pdf_LZXC.PDF 
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Australia