Nội dung chi tiết vui lòng xem tại Quyết định và Thông báo đính kèm.
Chi tiết về vụ viêc xin liên hệ:
Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp
Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương
Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84 (24) 73037898, máy lẻ 112 (Cán bộ điều tra Phan Chí Hiếu)
Email: hieupc@moit.gov.vn
Quyết định và Thông báo xem tại đây
 
 

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại