Cụ thể, cập nhật từ đầu năm đến 15/3, xuất khẩu dệt may đạt 5,78 tỷ USD, giảm 1,27 tỷ USD, tương ứng giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường xuất khẩu chủ yếu của ngành hàng dệt may là Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản… Sự sụt giảm nêu trên trái ngược với tốc độ tăng trưởng cao của năm 2022 với năm kim ngạch đạt 37,57 tỷ USD, tăng 14,7% so với năm 2021.
Về hoạt động xuất khẩu nói chung, cập nhật từ đầu năm đến 15/3 đạt 62,94 tỷ USD, giảm 10,8% tương ứng giảm 7,64 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022.
Ngoài dệt may, các nhóm hàng giảm mạnh như: gỗ và sản phẩm gỗ giảm 963 triệu USD, tương ứng giảm 30,6%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 906 triệu USD, giảm 8,9%; giày dép giảm 720 triệu USD, tương đương giảm 17,2%; điện thoại các loại và linh kiện 577 triệu USD, tương ứng giảm 5%... Như vậy, từ đầu năm đến 15/3, cả 5 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của nước ta đều tăng trưởng âm. 

Nguồn: Haiquanonline