Chỉ số tàu chở hàng khô Baltic – theo dõi cước phí các tàu capesize, panamax và supramax, vận chuyển mặt hàng như than đá, quặng sắt và ngũ cốc… ngày 15/6 tăng 81 điểm (2,8%) so với ngày hôm trước, lên 3.025.
Trong đó, chỉ số tàu capesize tăng 152 điểm (4,3%) lên 3.695.
Cước phí trung bình ngày thuê tàu capesize, thường có trọng tải vận chuyển 150.000 tấn than đá và quặng sắt, tăng 1.257 USD lên 30.640 USD.
Chỉ số tàu panamax tăng 64 điểm (1,9%) lên 3.407, cao nhất kể từ tháng 6/2010.
Cước phí thuê tàu panamax, thường chở than đá hoặc ngũ cốc, trọng tải khoảng 60.000 đến 70.000 tấn, tăng thêm 577 USD lên 30.664 USD.
Chỉ số tàu supramax phiên 15/6 tăng 43 điểm lên 2.667, cao nhất kể từ khi Refinitiv Eikon công bố số liệu thu thập, năm 2017.

Mức tăng cước vận tải thủy từ đầu năm đến nay

Nguồn: VITIC / Reuters