Đây là nhóm hàng đứng thứ 2 về kim ngạch trong số các nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam (đứng sau nhóm hàng máy tính điện tử và linh kiện), chiếm 14,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước.
Riêng tháng 8/2023 xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt gần 5,15 tỷ USD, tăng 15,7% so với tháng 7/2023 nhưng giảm 15,5% so với tháng 8/2022.
Việt Nam xuất khẩu điện thoại và linh kiện nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc trong 8 tháng năm 2023, đạt trên 8,87 tỷ USD, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 26,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện các loại của cả nước; trong đó riêng tháng 8/2023 đạt trên 1,68 tỷ USD, tăng mạnh 110,8% so với tháng 7/2023 và tăng 7,4% so với tháng 8/2022.
Thị trường lớn thứ 2 là Mỹ đạt gần 5,64 tỷ USD, giảm 39%, chiếm 16,6%; riêng tháng 8/2023 giảm 11,4% so với tháng 7/2023 và giảm mạnh 40% so với tháng 8/2022, đạt 728,65 triệu USD.
Tiếp đến thị trường Hàn Quốc đạt gần 2,43 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 7,2%, giảm mạnh 37,4% so với cùng kỳ năm 2022, xuất khẩu sang thị trường U.A.E đạt gần 1,41 tỷ USD, giảm 19,2%; thị trường Áo đạt 1,34 tỷ USD, tăng 3,8%.
Nhìn chung, xuất khẩu điện thoại và linh kiện sang hầu hết các thị trường trọng điểm trong 8 tháng năm 2023 sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện 8 tháng năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/9/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện sang các thị trường 8 tháng năm 2023

Nguồn: Vinanet/VITIC