Nhóm hàng đồ chơi, dụng cụ thể thao của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Mỹ, riêng thị trường này đã chiếm 53% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 724,01 triệu USD, tăng mạnh 29,5% so với cùng kỳ năm 2020; tuy nhiên, trong tháng 6/2021 kim ngạch lại sụt giảm mạnh 30,8% so với tháng 5/2021 và cũng giảm 27,8% so với tháng 6/2020, chỉ đạt 103,69 triệu USD.
Đứng sau thị trường chủ đạo Mỹ là thị trường Nhật Bản đạt 167,48 triệu USD, giảm nhẹ 2,5% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 12,3% trong tổng kim ngạch; riêng tháng 6/2021 đạt 29,72 triệu USD, tăng 21,4% so với tháng 5/2021 và tăng 2% so với tháng 6/2020.
Sau đó là thị trường EU đạt 159,92 triệu USD, giảm 15,8% so với cùng kỳ; riêng trong tháng 6/2021 tăng 15,3% so với tháng 5/2021 nhưng giảm 21,8% so với tháng 6/2020, đạt 27,71 triệu USD.
Đáng chú ý là đồ chơi, dụng cụ thể thao xuất khẩu sang thị trường Anh mặc dù chỉ chiếm 4,5% trong tổng kim ngạch, đạt 61,22 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ thì tăng mạnh 95%; bên cạnh đó, xuất khẩu sang Australia cũng chỉ chiếm 2,7% trong tổng kim ngạch, đạt 37,23 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ tăng rất mạnh 100,5%.

Xuất khẩu đồ chơi, dụng cụ thể thao 6 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/7/2021 của TCHQ)

Xuất khẩu đồ chơi, dụng cụ thể thao 6 tháng đầu năm 2021 đạt trên 1,36 tỷ USD
 

Nguồn: VITIC