Tại cuộc họp này, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Đại sứ Katherine Tai đã tập trung làm rõ các lợi ích kinh tế - thương mại của Việt Nam và Hoa Kỳ để làm cơ sở cho việc thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới. Trên tinh thần đó, hai bên thống nhất kế hoạch tiếp tục làm việc và thảo luận các nội dung đã được Lãnh đạo hai bên thống nhất để có các kết quả thiết thực, phù hợp với lợi ích của mỗi bên.
Đồng thời, hai bên cũng nhấn mạnh rằng chính quá trình hợp tác chặt chẽ trong thời gian vừa qua đã giúp hai cơ quan tìm được tiếng nói chung đối với nhiều vấn đề trong quan hệ kinh tế thương mại, đơn cử như các vụ việc phòng vệ thương mại liên quan đến cá tra, cá ba sa hay mật ong trong thời gian gần đây. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã đề nghị bà Đại sứ Katherine Tai có các chỉ đạo cần thiết để có thể sớm giải quyết dứt điểm các vụ việc này, đúng với tinh thần hợp tác hai bên đã có được trong thời gian qua, đặc biệt là trong khuôn khổ Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư (TIFA).
Hai bên thống nhất sẽ có báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền ngay sau cuộc điện đàm này để tìm giải pháp thúc đẩy hơn nữa việc hợp tác về kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương