Tại phiên họp, hai bên đánh giá cao kết quả sau 2 năm thực thi EVFTA, ghi nhận cố gắng của các cơ quan quản lý và doanh nghiệp của Việt Nam và EU trong việc tận dụng các cơ hội từ Hiệp định này. Hai bên cũng cập nhật quan điểm của nhau về tình hình đa phương và khu vực, đồng thời lắng nghe báo cáo kết quả hoạt động của một số Ủy ban chuyên môn, gồm Uỷ ban thương mại hàng hoá; Uỷ ban về các biện pháp kiểm dịch động, thực vật; Uỷ ban Thương mại và dịch vụ, đầu tư, mua sắm chính phủ và thương mại điện tử và Uỷ ban Thương mại và Phát triển bền vững.
Ngoài ra, hai bên dành nhiều thời gian trao đổi một số vấn đề song phương cùng quan tâm như sửa đổi Nghị định thư 1 về quy tắc xuất xứ; dược phẩm; gạo thơm; chỉ dẫn địa lý; cải cách trong lĩnh vực lao động; thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có cồn; ưu đãi thuế quan cho lãnh thổ hải quan của EU; áp dụng các quy định của Hiệp định đối với phương tiện cơ giới và hàng tân trang; vấn đề đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Tại phiên họp, các Bộ, ngành liên quan của Việt Nam chủ động và tích cực thảo luận với đại diện các cơ quan của EU về một số nội dung như tình hình xây dựng và ban hành dự luật triển khai cơ chế điều chỉnh các-bon biên giới (CBAM) của EU; tình hình xây dựng và ban hành dự luật phòng chống phá rừng và suy thoái rừng của EU; tiến độ phê chuẩn của EU đối với 02 Công ước về an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp (số 155 và 187) mà Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) mới bổ sung vào nhóm công ước cơ bản…
Kết thúc phiên họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Phó Chủ tịch Uỷ ban châu Âu kiêm Cao uỷ Thương mại Liên minh châu Âu Valdis Dombrovskis khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương, đưa quan hệ giữa Việt Nam và EU phát triển hơn nữa trong thời gian tới. 

Nguồn: Vụ Chính sách thương mại Đa Biên