Trước đó, vào chiều 7/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình danh sách 14 thành viên Chính phủ để Quốc hội phê chuẩn. Trong đó, đồng chí Nguyễn Hồng Diên được trình phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Công Thương.

 Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương