Tổng công ty bảo hiểm BIDV (BIC) công bố quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, BIC bổ nhiệm ông Huỳnh Quốc Việt, Giám đốc Công ty Bảo hiểm BIDV Sài Gòn, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc BIC kể từ ngày 1/11/2015.

Ông Huỳnh Quốc Việt từng đảm nhận các vị trí như: Trưởng phòng khai thác – Công ty Liên doanh Bảo hiểm Việt-Úc, Chi nhánh TP.HCM; Trưởng phòng Kinh doanh 1 – Công ty Bảo hiểm BIDV, Chi nhánh TP.HCM; Phó Giám đốc và Phó Giám đốc Phụ trách Công ty Bảo hiểm BIDV, Chi nhánh TP.HCM; Giám đốc Công ty Bảo hiểm BIDV HCM và Giám đốc Công ty Bảo hiểm BIDV Sài Gòn.

Minh Quân

Theo BIC