Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

77,81

0,01

-1,83

-5,89

6,63

Dầu Brent

USD/thùng

82,18

0,07

-9,59

-5,75

6,91

Xăng

USD/gallon

2,49

0,07

-1,82

-9,48

3,32

Khí gas

USD/MMBtu

2,48

-1,34

2,02

22,53

6,20

 

 
 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics