Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

85,58

0,03

2,94

10,59

6,18

Dầu Brent

USD/thùng

89,56

0,01

2,98

10,16

5,42

Xăng

USD/gallon

2,76

0,09

1,61

9,59

-1,97

Khí gas

USD/MMBtu

1,85

0,04

4,93

--11,69

-14,15

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics