Trong ước tính lần thứ hai, Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) đã dự báo sản lượng đường trong năm tiếp thị 2023/24 hiện tại sẽ giảm 10% xuống mức 33,05 triệu tấn, so với mức 36,62 triệu tấn của năm trước.
Theo ISMA, sản lượng đường ở Maharashtra, Karnataka, Gujarat và Tamil Nadu vẫn ở mức thấp tính đến ngày 15/2. Tuy nhiên, sản lượng đường tại Uttar Pradesh - nhà sản xuất chất làm ngọt lớn thứ hai của Ấn Độ - ở mức 6,77 triệu tấn, cao hơn so với mức 6,12 triệu tấn trong cùng kỳ năm trước. Sản lượng tại Maharasthra - bang sản xuất đường lớn nhất đất nước - đã giảm xuống mức 7,94 triệu tấn so với mức 8,59 triệu tấn cùng kỳ năm trước. Tương tự, sản lượng ở Karnataka - nhà sản xuất lớn thứ ba nước này - đã giảm xuống mức 4,32 triệu tấn từ mức 4,6 triệu tấn trong cùng kỳ vụ trước. Sản lượng đường ở Gujarat đạt 685.000 tấn và ở Tamil Nadu đạt 450.000 tấn.
Tính đến ngày 15/2/2024, khoảng 505 nhà máy đã hoạt động so với 502 nhà máy cùng kỳ năm trước. ISMA cho biết khoảng 22 nhà máy đã đóng cửa ở Maharashtra và Karnataka.

Nguồn: Vinanet/VITIC/Dailyexcelsior