Thuế nhập khẩu cũng sẽ được miễn đối với gia súc, lợn, cừu, dê và gà sống.
Bà Gabriela Siller, chuyên gia kinh tế từ Banco Base cho rằng các biện pháp này sẽ ảnh hưởng rất ít đến lạm phát vì các sản phẩm được miễn thuế chỉ chiếm khoảng 11,4% trong chỉ số giá tiêu dùng. Bà cho rằng nó sẽ gây thêm căng thẳng cho ngân sách chính phủ, các biện pháp kết hợp với hỗ trợ ngân sách của chính phủ để giữ giá xăng dầu ở mức thấp đã chiếm gần 2% tổng sản phẩm quốc nội.
Các nhà chức trách cho biết việc miễn thuế các sản phẩm thiết yếu bắt đầu từ ngày 18/5/2022 và kéo dài trong một năm, việc miễn thuế nhập khẩu gia súc sẽ có hiệu lực khi Bộ Thương mại Mexico phê duyệt, việc miễn thuế có thể được gia hạn thêm một năm. 

Nguồn: Vinanet/VITIC/efeedlink.com